Chceme priniesť do éteru odbornosť, kredibilitu, aktuálne témy z rôznych sfér biznisu, zdravotníctva, ekológie, atď., zároveň ukázať inšpiratívne príbehy lídrov, riešenia a medzinárodné skúsenosti. Už v minulosti sme sa venovali rôznym problémom na platformách ta3 v takzvaných tematických dňoch a stretli sme sa s obrovským ohlasom. Aj to nás viedlo k myšlienke rozvíjať novú aktivitu a sprostredkovať nielen odbornej verejnosti, ale aj divákom ešte hlbší pohľad na jednotlivé problematiky u nás na Slovensku, ale aj globálne témy.

eventy

kontakt

tím

referencie