Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie

 • 23. mája 2023
 • 09:00 – 16:00
 • Hotel Gate One v Bratislave

Vstupenky

Nižšie uvedené čísla zahŕňajú vstupenky na toto podujatie, ktoré už máte v košíku. Kliknutím na tlačidlo „Získať vstupenky“ môžete upraviť všetky existujúce informácie o účastníkoch, ako aj zmeniť množstvo vstupeniek.
Vstupenky už nie sú k dispozícii

Viac o konferencii z dielne ta3 Zodpovedné podnikanie sa dozviete v príspevkoch nižšie.

Konferencia Zodpovedné podnikanie | TA3

(352) Zodpovedné podnikanie: Spoločensky zodpovedné investovanie – YouTube

(352) Zodpovedné podnikanie vs zisk – YouTube

Zodpovedné podnikanie: Biznis vykročil na cestu zodpovedného podnikania – YouTube

Zodpovedné podnikanie: Ako môže zvyšovať konkurencieschopnosť a pomôcť pri budovaní značky? – YouTube Zodpovedné podnikanie: Klimatická transformácia a socio-ekonomické dosahy – YouTube

Televízia TA3 | LinkedIn

Lenka Buchláková on LinkedIn: ta3 konferencie – z dielne spravodajskej Televízie ta3

Podcast Kapučíno s Lenkou Buchlákovou | TA3

Spravodajská televízia TA3 organizuje v poradí deviatu konferenciu s názvom Zodpovedné podnikanie, ktorá sa bude konať už v utorok, 23.mája od 9tej do 16stej hodiny v hoteli Gate One v Bratislave.

Privítame opäť rekordný počet spíkrov. K aktuálnym témam sa vyjadria poprední ekonómia, analytici, predstavitelia podnikateľských združení či šéfov spoločensky zodpovedných firiem.

PROGRAM:

9:00-10:15

Doobedný diskusný panel

Téma:Biznis vykročil na cestu zodpovedného podnikania. Čo im to prináša? Nie je to len marketingový ťah?

Význam spoločenskej zodpovednosti v podnikaní neustále narastá. Volajú po nej zákazníci, partneri aj samotní akcionári. Firmy sa aktívne snažia o podporu verejnoprospešných projektov, skvalitňovanie pracovného prostredia zamestnancov aj znižovanie uhlíkovej stopy zelenými investíciami.

Ukážeme si konkrétne príklady spoločností z rôznych oblastí biznisu, ktoré na cestu zodpovednosti nastúpili už pred rokmi, a povieme si, čím všetkým museli prejsť a čo im to prinieslo.

Podľa globálneho prieskumu Edelman Trust Barometer z marca 2020 si až 65 percent respondentov myslí, že to, ako značky zareagovali na pandémiu, bude mať výrazný vplyv na budúci nákup produktov a služieb. Firmy okrem každoročnej asignácie prispievajú na verejnoprospešné projekty aj formou darov na úkor vlastného zisku. Ich celkový objem sa na Slovensku v posledných rokoch pohybuje približne na úrovni 20 miliónov eur. Trend zodpovedného podnikania na Slovensku zatiaľ viac kopírujú spoločnosti s materskou centrálou v západných krajinách, tento nástroj si však v snahe udržania priazne zákazníkov čoraz častejšie osvojujú aj domáce firmy.

Na Slovensku sa najviac firmy zapájajú do aktivít:

 • V oblasti recyklácie a nakladania s odpadmi, najmä v prípade separovaného zberu v rámci firmy
 • V oblasti pomoci sociálne znevýhodneným skupinám vo svojom regióne
 • V oblasti pomoci celkovo celému regiónu, napríklad v rámci finančnej podpory rôznych verejno-prospešných projektov
 • V oblasti sociálnych práv svojich zamestnancov a klientov
 • V oblasti podpory medzinárodných výziev a projektov, napríklad v rámci podpory určitých druhov ekologických výrobkov a podobne
 • V oblasti pomoci zvieratám a prírode, prípadne v oblasti finančnej podpory projektov zameraných na ochranu biotopov, fauny a flóry na území Slovenskej republiky
 • V oblasti podpory projektov so zameraním na rekonštrukciu historických pamiatok a významných miest

Spíkri:

 1. Andrej Viceník, člen predstavenstva VÚB, a vrchný riaditeľ úseku pre firemné bankovníctvo VÚB
 2. Anton Keleši, Deputy Managing Director, DSV Solutions Slovakia
 3. Ján Horník, generálny riaditeľ Fispro
 4. Erika Vitálošová, senior manažérka v rámci ESG and Sustainability Services spoločnosti PwC Slovensko
 5. Robert Mitterpach, CFO a člen predstavenstva developerskej spoločnosti Corwin

Coffee break: 10:15-10:30

10:30-11:30

Doobedný diskusný panel

Téma: Ako zodpovedné podnikanie zvyšuje konkurencieschopnosť a pomáha pri budovaní značky? Ako sa zodpovedné podnikanie pretavuje do pracovného práva?

Firmy okrem každoročnej asignácie prispievajú na verejnoprospešné projekty aj formou darov na úkor vlastného zisku. Ich celkový objem sa na Slovensku v posledných rokoch pohybuje približne na úrovni 20 miliónov eur. Trend zodpovedného podnikania na Slovensku zatiaľ viac kopírujú spoločnosti s materskou centrálou v západných krajinách, tento nástroj si však v snahe udržania priazne zákazníkov čoraz častejšie osvojujú aj domáce firmy.

Pre firmu však existuje niekoľko výhod na trhu, ak sa správa spoločensky zodpovedne. Ide napríklad o:

 • Zvýšenie príťažlivosti pre investorov, pretože vďaka zodpovednému podnikaniu je rozvoj dlhodobý, trvalý a udržateľný
 • Lepšie manažovanie ľudských zdrojov a rizík
 • Lepšie budovanie značky a najmä reputácie firmy nielen na trhu, ale aj v spoločnosti a komunite
 • Podpora inovácie ako takej, čiže podporovanie inovatívneho myslenia, zlepšovania postupov a podobne
 • Zvyšovanie dlhodobého potenciálu firmy, napríklad z dôvodu všeobecnej priazne ale aj zvýšenia motivácie zamestnancov pracovať pre firmu
 • Znižovanie nákladov tlakom na efektívne využívanie zdrojov
 • Zvyšovanie ziskov od spotrebiteľov z dôvodu lepšej reputácie, pretože spotrebitelia radšej nakupujú tovar a služby od spoločensky zodpovedných firiem

Spíkri:

 1. Soňa Hanková, partnerka, advokátka, Medzinárodná právnická kancelária CMS
 2. Lenka Paluchová, advokátka, odborníčka na dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, daňové spory a medzinárodné zdaňovanie
 3. Andrea Čupeľová, advokát a partner Taylor Wessing
 4. Ján Kutan, advokát, Kutan&Partners
 5. Danka Daubnerová, ESG produktový manažér senior pre oblasť firemných klientov, Tatra banka

Coffee break 11:30- 11:45

11:45-12:45

Doobedný diskusný panel

Téma: Zodpovedné podnikanie vs. zisk

Enviromentálne, sociálne a ekonomické dopady zodpovedného podnikania sú univerzálne, platia bez ohľadu na to či má firma 10, 50 alebo 1000 zamestnancov. Dnes sú dostupné presné metodiky slúžiace na meranie toho, ako CSR prispieva k vyššej efektívnosti a konkurencieschopnosti akejkoľvek prevádzky. Malé a stredné podniky na Slovensku však za posledné mesiace riešili covid, energetickú krízu a aktuálnu krízu v bankovom sektore. Je téma zodpovedného podnikania u nich na prvom mieste?

Medzi hlavné prekážky malých a stredných podnikov na väčšie angažovanie patrí obava zo zvýšenia nákladov a nedostatok času a ľudských kapacít.

Veľké firmy sa takisto mnohokrát pozrú radšej na svoj zisk. Ukazuje sa to aj v prípade sankcií voči Rusku, ale príkladov podobných obchodov je mnoho. Drvivá väčšina veľkých nadnárodných korporácií zo Západu (krajiny EÚ a G7) naďalej zarába v Rusku a nestiahla sa z tohto trhu. Len každá desiata zahraničná pobočka z celkového počtu prevyšujúceho 1400 firiem skončila v tejto krajine potom, ako Moskva rozpútala vojnu na Ukrajine vo februári minulého roka.

Spíkri:

 1. Daniel Pleško, Rada slovenských exportérov
 2. Ján Palenčár, 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu
 3. Július Činčala, partner daňovo poradenskej skupiny Kreston Slovakia
 4. Jozef Hrabina, zakladateľ spoločnosti GeopoLytics
 5. Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY

Lunch break: 12:45-13:45

13:45-14:45

Poobedný diskusný blok

Téma: Klimatická transformácia a socio-ekonomické dosahy a ako odomknúť hodnotu v sociálnej oblasti

Ekosystém našej spoločnosti je široký a každá firma, organizácia má v ňom nezastupiteľnú úlohu pri vytváraní bezpečného, ale aj inovatívneho prostredia pre ľudí, svojich zamestnancov, zamestnankyne a široké komunity. Úspešné naplnenie ambícií v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a v oblasti vedenia a riadenia spoločnosti je dosiahnuteľné vtedy, ak sú zamestnanci a zamestnankyne súčasťou tejto cesty. Inšpirovaní zamestnanci a zamestnankyne sú kľúčom k úspešnej implementácii udržateľnej stratégie.

Slovensko, podobne ako EÚ, má ambíciu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Na to, aby sme tento cieľ dosiahli, má Slovensko stanovený cieľ znížiť emisie CO2 v sektore mimo ETS do roku 2030 o 20 % v porovnaní s rokom 2005, dosiahnuť 19,2 % podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe a dosiahnuť 30,3 % zlepšenie v oblasti energetickej efektívnosti.

Spíkri:

 1. Pavol Kukura, predseda predstavenstva, Slovenská rada pre zelené budovy
 2. Branislav Siklienka, prezident Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
 3. Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov YIT Slovakia
 4. Filip Gulan, Development Manager developerskej spoločnosti Corwin
 5. Daniel Rabina, zakladateľ komunikačnej a PR agentúry GreenTalk

Coffee break 14:45-15:00

15:00-16:00

Poobedný diskusný panel

Téma: Spoločensky zodpovedné investovanie

Za posledný rok je environmentálne a spoločensky zodpovedné investovanie na vzostupe po celom svete. Firmy, ktoré sú dôveryhodné a overiteľne spoločensky zodpovedné, zaradí ratingová agentúra medzi ESG spoločnosti. Všetci, ktorým záleží na tom, do čoho investujú, majú možnosť už aj na Slovensku vložiť svoje peniaze do ekologických fondov, cez ktoré sa práve tieto firmy financujú.

Alternatívou klasického indexu S&P 500 indexu je špeciálny index The S&P 500 ESG Index. Sú v ňom sústredené firmy s vysokým ESG ratingom vrátane veľkej časti zdravotníckeho segmentu, ktorý počas pandémie zažíva vysoký dopyt.

Investori dnes nehľadajú iba vysoký výnos a dobré zhodnotenie. Akcie často nakupujú v zodpovedných firmách s najvyšším skóre trvalo udržateľného podnikania. Význam vidia v investovaní s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť a zodpovednosť veľkých firiem. Aj Trh s tzv. zelenými dlhopismi sa dynamicky rozvíja.

Dnes to na trhu vyzerá tak, že nový trend zodpovedného investovania je nielen „in“, ale sa investorom aj finančne oplatí. Fakty jasne hovoria, že akcie spoločností riadiacich sa zásadami ESG ukázali počas pandémie väčšiu rezistenciu voči výkyvom na trhu. Inak povedané, v čase prepadu klesli menej ako trhový priemer. Prečo je tomu tak?

 • V čom je príčina lepších finančných výsledkov? Majú spoločensky zodpovedné firmy obyčajne lepšie nastavené riadenie, aby dokázali rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa potreby na trhu?
 • Majú Slováci o tento typ investícii záujem? (Ak sa dá štatisticky, dáta)
 • Fondu zodpovedného investovania- teda investujeme do akcií a dlhopisov firiem spĺňajúcich prísne environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá. Ale čo to znamená v praxi?
 • O aké prísne kritériá ide?
 • Je záujem o tieto fondy najmä zo strany mladšej generácie?
 • Na aký čas je ideálne si uložiť/investovať peniaze v takýchto fondoch? Aké sú priemerné výnosy?
 • V čom sa odlišujú od iných investičných nástrojov?
 • Líšia sa nejako vo vstupných poplatkoch alebo výstupných? (likvidita?)
 • Pravidelne sporiť alebo jednorázovo investovať?
 • Aké percento z aktív by malo ísť do týchto fondov? (v prípade bežného investora) (diverzifikácia portfólia)

Niektoré banky na Západe Európy už okrem investovania ponúkajú aj zelené úvery na realizáciu zelených projektov za výhodnejších podmienok. Robí tak napríklad britská banka Barclays, či holandská skupina Triodos. Uvažuje sa nad tým aj u nás, je to trendom do budúcnosti?

Odborníci veria, že firmy, ktoré podnikajú podľa princípov spoločensky zodpovedného a ekologického podnikania, by mali časom vykazovať lepšie hospodárske výsledky ako firmy v tradičnom, napríklad ťažobnom priemysle. Tie často znečisťujú životné prostredie a náklady na odstraňovanie ich činnosti či pokuty sa postupne môžu prejaviť aj na hospodárskych výsledkoch ich podnikania.

 • V čom sa líšia zelené investície od tradičných foriem investovania?
 • Ako zmenila pandémia pohľad na zelené investície?
 • Aká je návratnosť ESG produktov?
 • Aká je transparentnosť zelených investičných fondov?
 • Aké nástroje vyhodnocujú sociálnu zodpovednosť a udržateľnosť investičných fondov?
 • Mali by sa stať zelené investície novým štandardom pre investorov?
 • Sú ESG investície len marketingovým ťahom alebo majú reálny prínos pre spoločnosť?
 • Aké detaily sa berú do úvahy pri vyhodnocovaní ESG potenciálu firmy?

Spíkri:

 1. Matej Varga, generálny riaditeľ 365.life
 2. Maroš Ďurik, Investment Advisory Director – WOOD & Company
 3. Karin Uličná, odborníčka na ESG investície, Asset management Slovenskej sporiteľne
 4. Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments
 5. Michal Mešťan, ekonóm, prodekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hlavní partneri:

Partneri:

Top

Prihlásiť sa.


Zaregistrovať sa.
Forgot Password?

Zaregistrovať sa.


Username
Want to Login?

Zabudnuté heslo?