Zdravotnícka konferencia

Zdravotnícka konferencia

Zdroj foto: ta3
ta3 zdravotnícka konferencia

Ján Svoboda, generálny riaditeľ ta3: „Chceme priniesť do éteru odbornosť, kredibilitu, aktuálne témy z rôznych sfér biznisu, zdravotníctva, ekológie, atď., zároveň ukázať inšpiratívne príbehy lídrov, riešenia a medzinárodné skúsenosti. Už v minulosti sme sa venovali rôznym problémom na platformách ta3 v takzvaných tematických dňoch a stretli sme sa s obrovským ohlasom. Aj to nás viedlo k myšlienke rozvíjať novú aktivitu a sprostredkovať nielen odbornej verejnosti, ale aj divákom ešte hlbší pohľad na jednotlivé problematiky u nás na Slovensku, ale aj globálne témy.“

Prvá ta3 konferencia bude venovaná téme zdravotníctva. Uskutoční sa dňa 13. septembra 2022 na Národnom futbalovom štadióne v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. pod názvom Výzvy slovenského zdravotníctva. Konferenciu budú moderovať tváre ta3 Jozef Šivák a Igor Haraj, ktorí sa dlhé roky v rámci spravodajstva venujú témam z oblasti zdravotníctva.

Zdravotníckej konferencii ta3 sme sa venovali aj v relácii Zdravie.

Dôležitým krokom pre stabilizáciu zdravotníckeho personálu je ich finančné ohodnotenie, zlepšenie pracovných podmienok, vzdelávanie, ale aj modernizácia nemocníc a prístrojového vybavenia. Je to vízia ďalekej budúcnosti alebo najbližších desiatich rokov?

So systémovými zmenami súvisí aj prehľadnejšie financovanie nemocníc – platby za výkony. Tie by mali byť rovnaké. Slúžiť na to má systém DRG. Používajú ho nemocnice? Posielajú zdravotné poisťovne nemocniciam už rovnaké platby za dané výkony? Kedy sa to zmení?

Ako zvládali naše informačné systémy covidovú krízu a očkovanie; aplikovanie e-healthu v praxi: dobré a zlé skúsenosti, čo treba vylepšiť; problematika e-receptov; príklady úspešných projektov elektronizácie zdravotníctva: on-line objednávanie pacientov, ďalšie možnosti propacientsky orientovaných elektronických služieb v zdravotníctve, atď.

Dlhodobým problémom je, že pacienti nemajú prístup k moderným liekom, ktoré sú v iných krajinách dostupné. Prečo je to tak? Zmení sa to po schválení Novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov? Ako bude fungovať uhrádzanie drahých, inovatívnych liekov? Budú mať na to zdravotné poisťovne peniaze? Osvedčili sa z minulosti rokovania s výrobcami, aby cenu za liek znížili? Novela má priniesť efektívnejší proces uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrad liekov. Čo to znamená?

Panelová diskusia ta3

Diskutujúci: Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR (1. téma: problémy a vízie zdravotníctva)

                      Marián Petko, Asociácia nemocníc Slovenska (1. téma: problémy a vízie zdravotníctva)

                      Marián Šóth, Asociácia súkromných lekárov (1. téma: problémy a vízie zdravotníctva)

                      Richard Strapko, generálny riaditeľ VšZP (2. téma: elektronizácia zdravotníctva a inovácie)

                      Peter Lukáč, generálny riaditeľ NCZI (2. téma: elektronizácia zdravotníctva a inovácie)

                      Matúš Šesták, generálny riaditeľ sekcie digitalizácie a informatizácie (2. téma: inovácie)

                      Monika Jankechová, generálna riaditeľka Sekcie zdravotníckeho vzdelávania (3. téma) 

                      Ján Švihra, PhD., prodekan Jesséniovej LF UK (3. téma: vzdelávanie v zdravotníctve)

                      Juraj Payer, predseda Akreditačnej komisie MZ (3. téma: vzdelávanie v zdravotníctve)

                      Róbert Babeľa, štátny tajomník MZ SR (4. téma: lieková politika)

                      Peter Potúček, generálny riaditeľ ŠÚKL (4. téma: lieková politika a schvaľovacie procesy)

                      Beáta Havelková, podpredsedníčka predstavenstva VšZP (4. téma: lieková politika) 

                      Jozef Dolinský, Národný onkologický ústav, Bratislava

                      Elena Marušáková, Asociácia na ochranu práv pacientov (4. téma: lieková politika)

Zdroj foto: ta3
Moderátor ta3konferencie Jozef Šivák
Zdroj foto: ta3
Moderátor ta3konferencie Igor Haraj

Program

  • Diskusia 1.: Problémy a vízie slovenského zdravotníctva 9.30 – 10.30

Hostia: Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva, Marián Šóth, Asociácia súkromných lekárov, Marián Petko, Asociácia nemocníc Slovenska     

Moderátor: Jožo Šivák

Tematické okruhy: Dôležitým krokom pre stabilizáciu personálu je ich finančné ohodnotenie, zlepšenie pracovných podmienok, vzdelávanie ale aj modernizácia nemocníc a prístrojového vybavenia. Je to vízia ďalekej budúcnosti alebo najbližších desiatich rokov? Súvisí s tým aj reorganizácia fungovania nemocníc a ich nové prerozdelenie. Každá z piatich typov sa bude zameriavať na inú diagnózu. So systémovými zmenami súvisí aj prehľadnejšie financovanie nemocníc – platby za výkony. MZ avizuje, že DRG bude realitou o dva roky. 

  • Diskusia 2.: Elektronizácia zdravotníctva a propacientské inovácie 10.45 – 11.45

Hostia: Matúš Šesták, generálny riaditeľ sekcie digitalizácie a informatizácie, Peter Lukáč, generálny riaditeľ NCZI, Richard Strapko, generálny riaditeľ VšZP

Moderátor: Igor Haraj

Tematické okruhy: zhodnotenie súčasného stavu elektronizácie nášho zdravotníctva; ako zvládali naše informačné systémy covidovú krízu a očkovanie; aplikovanie e-healthu v praxi: dobré a zlé skúsenosti, čo treba vylepšiť; problematika e-receptov; príklady úspešných projektov elektronizácie zdravotníctva: on-line objednávanie pacientov, aplikácia VsZP; ďalšie možnosti propacientsky orientovaných elektronických služieb v zdravotníctve, atď.

Diskusia 3.: Vzdelávanie v zdravotníctve 12.45 – 13.45

Hostia: Monika Jankechová, generálna riaditeľka Sekcie zdravotníckeho vzdelávania, Juraj Payer, Univerzita Komenského v Bratislave, predseda Akreditačnej komisie MZ, prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., prodekan Jesséniovej LF UK, podpredseda Akreditačnej komisie MZ

Moderátor: Igor Haraj

Tematické okruhy: zhodnotenie personálneho stavu v slovenskom zdravotníctve; v akých sférach máme najväčší nedostatok personálu a prečo je to tak; úloha zdravotníckeho vzdelávania pri výchove nových odborníkov v našom zdravotníctve; špecifiká vzdelávania v nelekárskych zdravotníckych odboroch; ako dostať absolventov ošetrovateľstva do systému nášho zdravotníctva; špecifiká lekárskeho vzdelávania; nedostatočná prepojenosť teoretickej výučby a klinickej praxe; problematika atestačného štúdia; rezidentské programy a skúsenosť s nimi; ako začleniť mladých lekárov do nášho systému, aby sa začlenili do nášho zdravotníctva, atď.

Diskusia 4.: Lieková politika na Slovensku a schvaľovacie procesy nových liekov 14.00 – 15.00

Hostia:  Róbert Babeľa, štátny tajomník MZ SR, Peter Potúček, generálny riaditeľ ŠÚKL, Beáta Havelková, podpredsedníčka predstavenstva VšZP, MUDr. Jozef Dolinský, Národný onkologický ústav, Bratislava, Elena Marušáková, Asociácia na ochranu práv pacientov

Moderátor: Jožo Šivák

Tematické okruhy: Dlhodobým problémom je, že pacienti nemajú prístup k moderným liekom, ktoré sú v iných krajinách dostupné. Prečo je to tak? Čím teda liečime pacientov? Sú problémom nielen lieky, ale aj inovatívne genetické testy? Zmení sa to po schválení Novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov? Ako bude fungovať uhrádzanie drahých, inovatívnych liekov? Budú mať na to zdravotné poisťovne peniaze? Osvedčili sa z minulosti rokovania s výrobcami, aby cenu za liek znížili? Novela má priniesť efektívnejší proces uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrad liekov. Čo to znamená?

Voľná diskusia 15.00 – 16.00

Televízia ta3 pripravuje sériu viacerých odborných konferencií, ktoré budú súčasťou vysielania televízie, ale aj portálu www.ta3.com. Vzhľadom na profiláciu televízie ide o prirodzený doplnok kvalitných, odborných tém, ktorý vytvorí priestor venovať sa viacerým spoločenským problémom podrobnejšie a to nielen z pohľadu nášho regiónu, ale aj v rámci celosvetovej úrovne.

Top

Prihlásiť sa.


Zaregistrovať sa.
Forgot Password?

Zaregistrovať sa.


Username
Want to Login?

Zabudnuté heslo?