Právnická konferencia TA3

Právnická konferencia TA3

V poradí šiesta konferencia z dielne spravodajskej Televízie ta3 sa venovala témam z oblasti práva, konala sa 2. marca od 9.00 do 17.00 hod. v hoteli NH BRATISLAVA GATE ONE v Bratislave. Moderovali ju Lenka Buchláková a Martin Linhart

Viac sa o Právnickej konferencii ta3 dozviete v príspevkoch nižšie.

Náš pracovný trh neobsadili utečenci z Ukrajiny. Odborníci o tom diskutovali na Právnickej konferencii ta3

Právnická konferencia ta3: Súdna mapa môže byť prínosom pre justíciu, zhodli sa hostia

Právnická konferencia ta3

9:00 – 10:30 – REFORMA SÚDNICTVA 

V decembri 2022 vláda schválila novú súdnu mapu, ktorá je už tretím návrhom veľkej reformy justície. Čo by mala priniesť? Aký dopad bude mať reforma na advokátsky stav? Dôjde k zefektívneniu súdneho konania?

Ako je vnímaný proces tvorby novej súdnej mapy odbornou verejnosťou?

Veľa súdov sa má zrušiť, je podľa odborníkov redukcia súdov správna? Čo si myslia o zriadení mestských súdov v Bratislave a Košiciach?

Reforma justície má podľa predkladateľa zabezpečiť úsporu financií vyčlenených na súdnictvo – je to realistické tvrdenie s ohľadom na rozsiahle plánované zmeny?

Ak by to bolo na rozhodnutí odbornej verejnosti, čo by v rámci justície a jej štruktúry zmenili a prečo?

Hostia:

 • Mária Kolíková, exministerka spravodlivosti SR
 • Viliam Karas, minister spravodlivosti
 • Ján Mazák, predseda Súdnej rady
 • Richard Karkó, člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory

10:45 – 12:00 – UKRAJINCI A TRH PRÁCE

Pracovné právo čelí výzve uznávania kvalifikácií, ako aj čiernej práci. Ako sa s tým vysporiada? Aké je určenie daňovej rezidencie odídenca z Ukrajiny? Ako sa zdaňujú príjmy odídenca z Ukrajiny, ktorý na Slovensku vykonáva závislú činnosť (pracovnoprávny pomer)? Aké je zdanenie príjmov odídenca z Ukrajiny, ktorý na Slovensku vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník)?

Ukrajinci  majú relatívne vysokú pracovnú kvalifikáciu. Zhruba dve tretiny z nich patria medzi špecialistov, technických či vedúcich pracovníkov alebo úradníkov. Na Slovensku však svoju kvalifikáciu zatiaľ strácajú a pracujú tak na horších pozíciách ako na Ukrajine.

Hostia:

 • Lucia Semančínová – právna expertka na  ochranu osobných údajov, súťažnému právu, právu cestovného ruchu a environmenálnemu právu, Semančík&Partners
 • Olena Vyshniakova – ukrajinská advokátka pôsobiaca ako medzinárodný advokát na Slovensku
 • Lenka Paluchová – Peterka&Partners, advokátka a daňová poradkyňa
 • Andrea Čupeľová – advokátka Taylor Wessing

13:00 – 14:00- PRÁVO A REAL ESTATE 

Poslanci NR SR 27. apríla 2022 schválili dva nové zákony, a to zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktoré nahradia starý stavebný zákon z roku 1976. Dvojica nových zákonov má nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2024.

Aké sú najväčšie problémy s výstavbou na Slovensku? Reaguje nová legislatíva na tieto výzvy dostatočne? Pomôže rýchlosti stavebného konania zrušenie stavebných úradov v mestách a v obciach? A nebude posilnenie pozície developerov poškodzovať verejný záujem pri výstavbe?

Hostia:

 • Ondřej Majer, partner Havel&Partners
 • Juraj Frindrich, advokát Taylor Wessing
 • Vladimír Kordoš, partner Stentors
 • Karol Spišák, advokát, advokátska kancelária Spišák & Partners

14:15 – 15:15 – AKTUÁLNE TRENDY V OBLASTI TRANSFERU MEDZIGENERAČNÉHO KAPITÁLU

Aké sú súčasné aktuálne trendy v oblasti transferu medzigeneračného kapitálu, efektívnej správy majetku a o možnostiach využitia legálnych, udržateľných a dlhodobých daňových racionalizácií?

 • akým spôsobom právne zabezpečiť ochranu firmy pred dôsledkami rodinných búrok, nepriazňou osudu či ataku zvonku alebo zvnútra?
 • ako zabezpečiť nedeliteľnosť strategického rodinného majetku?
 • ako právne odovzdať firmu a zabezpečiť nástupnícku generáciu?
 • ako efektívne usporiadať všetky typy vlastnených aktív?
 • nevyhovuje vám právna úprava dedičstva, závetu, bezpodielového vlastníctva manželov či nemožnosť uzatvoriť predmanželskú zmluvu?

Hostia:

 • David Neveselý, partner Havel&Partners
 • Andrej Leontiev, advokát a partner Taylor Wessing
 • Bohumil Havel, poradca Ministerstva spravodlivosti Českej republiky
 • Marcel Veršovský, Across Private Investments, vedúci Family office

15:30 – 16:30 – AKO SME CHRÁNENÍ V KYBERPRIESTORE

Aj Slovensko zažíva rozmach kyberútokov. Čo nás v kyberpriestore ohrozuje a ako sa tomu brániť?

S juridifikáciou kyberpriestoru sa neodlučiteľne spája aj snaha o presadenie štátnej suverenity v tejto sfére. Určenie rozhodného práva, súdnej príslušnosti, geo-blocking, cenzúra, blokovanie cezhraničných zakázaných služieb online-hazardu, tzv. blokovacie zákony v procesnom práve, a v neposlednom rade snahy o zabezpečenie národnej kybernetickej bezpečnosti sú vo svojej podstate akýmsi prejavom snáh o vytváranie kybernetických štátnych hraníc.

Hostia:

 • Štěpán Štarha, partner Havel&Partners
 • Radovan Pala, advokát a partner Taylor Wessing
 • Miroslav Chlipala,  advokát a spoločník v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala
 • Pavel Nechala, advokát a partner, Nechala and partners
 • Zuzana Jahodníková, partner a advokát,  act MPH advocates

  Konferenciu ste mohli sledovať aj na Youtube kanáli ta3.

Top

Prihlásiť sa.


Zaregistrovať sa.
Forgot Password?

Zaregistrovať sa.


Username
Want to Login?

Zabudnuté heslo?