Podnikanie a Priemysel

Podnikanie a Priemysel

Podnikanie a Priemysel

 • 22. júna 2023
 • 09:00 – 16:00
 • DoubleTree by Hilton Bratislava

Vstupenky

Nižšie uvedené čísla zahŕňajú vstupenky na toto podujatie, ktoré už máte v košíku. Kliknutím na tlačidlo „Získať vstupenky“ môžete upraviť všetky existujúce informácie o účastníkoch, ako aj zmeniť množstvo vstupeniek.
Vstupenky už nie sú k dispozícii

PROGRAM:

9:00-10:15

OTVORENIE KONFERENCIE: Peter Dovhun, minister hospodárstva SR

Doobedný diskusný panel č.1

Téma: Nálady v priemysle, vízie do budúcnosti a problémy

Nerovnosti na európskom trhu. Opäť začínajú narastať obavy o dopyt, čo súvisí najmä so všeobecným ochladzovaním ekonomickej aktivity, nárastom inflácie a s tým súvisiacim poklesom reálnych príjmov. Rýchly rast cien však zasahuje nielen spotrebiteľov, ale aj vstupy vo firmách, čo spolu so zvyšovaním iných nákladov prináša aj vysoký tlak na efektívny cash-flow manažment.

Ako sú na aktuálnu situáciu pripravené slovenské firmy a slovenský priemysel? 

Ako sa slovenský priemysel spamätal z energetickej krízy? Je už za nami?

Spíkri:

 • Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
 • Alexander Matušek, prezident Zväz automobilového priemyslu SR
 • Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
 • Ján Chovanec, CEO Zväz odpadového priemyslu
 • Ján Biznár, prezident AROS
 • Radoslav Miko, generálny riaditeľ Kuehne+Nagel

Coffee break: 10:15-10:30

10:30-11:45

Doobedný diskusný panel č.2

Téma: Ako štát podporuje slovenský export

Garant: Rada slovenských exportérov

V skutočnosti viac ako 90 percent slovenského HDP tvorí práve vývoz zo Slovenska. Niektorí odborníci tvrdia, že to je len vďaka automobilkám, v skutočnosti tie tvoria zhruba polovicu celkového exportu. Na Slovensku nedostatočne venujeme budovaniu zdravej a konkurencieschopnej ekonomiky a podpore exportu, a s tým súvisiacej globálnej identity Slovenska. Súčasná situácia je toho dôkazom, domáca podpora podnikateľom a ekonomické stimuly počas krízy sú absolútne nedostatočné, už len keď to porovnáme s okolitými štátmi. 

Spíkri:

 • Lukáš Parízek, predseda Rady slovenských exportérov
 • Štefan Rosina, prezident MATADOR Group
 • Marián Janočko, generálny riaditeľ a predseda Rady banky, EXIMBANKA
 • Zuzana Mikulášová, výkonná riaditeľka, Brand Slovensko 30
 • Ján Palenčár, viceprezident Slovenského živnostenského zväzu
 • Roman Baláž, viceprezident, Vrgineers

Obedná prestávka: 11:45- 12:45

12:45-13:15

Prezentácia KARCHER SLOVAKIA

Spíker: Radoslav Palo, senior manažér, Kärcher Slovakia

Coffee break: 13:15-13:30

13:30-14:45

Poobedný diskusný blok č.1

Téma: Priemysel a inovácie

Garant: NOVO Consulting

Inovačný potenciál slovenských firiem pokrivkáva. Faktorov je niekoľko, počínajúc kvalitou školstva a počtu kvalifikovaných absolventov v odboroch, ktoré priemysel vyžaduje až po podporu vedy, výskumu a inovácií na úrovni legislatívy a dotačných schém. Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu je závislá v nemalej miere od schopnosti inovovať svoje procesy a výrobky najmä v porovnaní s inými krajinami, kde dôležitosť investícií do rozvoja spoločnosti formou výskumno-vývojových projektov alebo inovácií je dlhodobo považovaná za nevyhnutnú.

Podstatnou zložkou inovačných procesov a vzniku priemyslu orientovaného na zvyšovanie svojej produktivity a nových produktov s vysokou pridanou hodnotou sú v neposlednom rade zamestnanci. Ich nedostatok a odliv do zahraničia nemusí byť zdôvodnený len mzdovým ohodnotením ale vôbec existenciou firiem, ktoré sa zaoberajú najnovšími technológiami a produktmi svetovej úrovne.

Dôležitosť orientácie slovenského priemyslu na rozvoj a využívanie najnovších poznatkov pre rozvoj vlastných inovácií bude v najbližších rokoch kľúčový a môže rozhodnúť o prežití veľkého množstva slovenských firiem na danom trhu.

Spíkri:

 • Filip Kasnár, CEO Novo Consulting s.r.o.
 • Michail Klimkovič, CEO XIMEA, s.r.o.
 • Juraj Habovštiak, CEO MTS, spol. s r.o.
 • Ivan Žiak, technický riaditeľ TSS Group a.s.
 • Anna Čaplovičová, výkonná riaditeľka klastra INOVATO

 

Coffee break: 14:45-15:00

15:00-16:00

Poobedný diskusný blok č.3

Téma: Geopolitické zmeny a vplyv na podnikateľov

Garant: GeopoLytics

Generácia Z, prvá skutočne globálna generácia, vytvorená prepojením mladých ľudí digitálnymi zariadeniami a sociálnymi sieťami, sa začína hlásiť o slovo. Blížiaci sa vstup tejto novej politickej a geopolitickej sily do pracovného života postaví západné korporácie a vlády pred potrebu významných inštitucionálnych, strategických a politických zmien.

Táto generácia je – podľa správy –  zradikalizovaná turbulentným charakterom svojej doby, nedôveruje tradičným inštitúciám a má schopnosť aj motiváciu organizovať sa online s cieľom pretvárania existujúcich firemných a verejných politík. Výsledkom jej pôsobenia bude zásadná redefinícia pracoviska, dosiahnutá kladením dôrazu na progresivizmus, podporu rozmanitosti a inklúzie a prehodnocovanie jeho sociálnych, politických a environmentálnych dopadov. Korporácie budú zároveň čeliť bezprecedentnému tlaku angažovať sa v politických a geopolitických diskusiách.

Spíkri:

 • Jozef Hrabina, zakladateľ spoločnosti GeopoLytics
 • Marián Šeliga, zakladateľ Globinsider, odborník na Čínu
 • Peter Švec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR
 • Sabina Rehušová, zakladateľka Balkan Relations
 • Michal Brichta, riaditeľ Slovak Space Office

 

Partneri:


Top

Prihlásiť sa.


Zaregistrovať sa.
Forgot Password?

Zaregistrovať sa.


Username
Want to Login?

Zabudnuté heslo?