Human Capital

Human Capital

Human Capital

  • 22. mája 2024
  • 09:00 – 16:00
  • NH Bratislava Gate One
Human Capital

Vstupenky

Nižšie uvedené čísla zahŕňajú vstupenky na toto podujatie, ktoré už máte v košíku. Kliknutím na tlačidlo „Získať vstupenky“ môžete upraviť všetky existujúce informácie o účastníkoch, ako aj zmeniť množstvo vstupeniek.
Vstupenky už nie sú k dispozícii

Program:

8:15 – 9:15 Registrácia účastníkov

09:15 – 09:30

OTVORENIE KONFERENCIE

moderátorka konferencie:

Ľudmila GUERIN, Prezidentka HRcomm; Group Sales & HR Director, ZľavaDňa, Foxoboxo

09:30 – 10:30

PANEL 1

Harmonizácia, ľudia a technológie: kde sme dnes a smer, ktorým kráčame v blízkej budúcnosti?

V modernom svete sa technológie stávajú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, a HR nie je výnimkou. Táto diskusia si kladie za cieľ preskúmať súčasný stav a budúcnosť technologických inovácií v oblasti ľudských zdrojov. Pozvali sme si do panelovej diskusie kvalifikovaných odborníkov v oblasti HR a technológií, aby diskutovali o súčasných trendoch a budúcich perspektívach využitia umelej inteligencie (AI) a ďalších technologických nástrojov v HR procesoch. Otvoríme témy ako sú nové prístupy k náboru, rozvoju a udržiavaniu talentov pomocou technológií, budúcnosť personalizovaných a adaptívnych technologických riešení v HR, či vplyv automatizácie na zamestnancov a ich pracovné role. Táto diskusia prinesie zamyslenie sa nad súčasným stavom a budúcich možností v oblasti AI a technológií v HR. Zároveň sa vieme inšpirovať, ako môžu technologické inovácie posilniť ľudské procesy a prispieť k celkovému úspechu organizácií v dnešnom dynamickom pracovnom prostredí.

Spíkri:

Lukáš BAKOŠ, Managing Director, Maxman Consultants
José KADLEC, Spoluzakladateľ holdingu GoodCall a autor HR ROBO SAPIENS
Peter Križan, CEO PERSONALITY Headhunting & Recruitment a TOP HEADS Interim manažment

10:30 – 10:50 Coffee break

10:50 – 11:50

PANEL 2

Navigácia novým Leadershipom: Leadership vo firmách dnes

Súčasná doba prináša nové výzvy pre vedenie a riadenie vo firemnom prostredí. Táto panelová diskusia sa bude zameriavať na zvýraznenie dôležitosti líderstva vo firmách v súčasnom rýchlo meniacom sa svete. TOP manažéri budú zdieľať svoje skúsenosti a perspektívy na to, ako sa vedenie prispôsobuje novým trendom a technológiám, ako napríklad digitalizácii, globalizácii a zmenám v pracovnom prostredí. Určite sa dotkneme tém, aké sú kľúčové zručnosti a vlastnosti moderného lídra, implementácia inkluzívneho vodcovstva a rozmanitosti v pracovnom prostredí. A v neposlednom rade otvoríme aj tému ohľadne stratégie na podporu rozvoja nových lídrov a budovanie talentov, či riadenie a motivácia tímu v prostredí neistoty a zmeny. Diskusia pozvaných manažérov poskytne účastníkom príležitosť vypočuť si a inšpirovať sa o najnovších trendoch a osvedčených postupoch v oblasti líderstva, ako aj zdieľať svoje vlastné skúsenosti a názory na túto kľúčovú tému.

Spíkri:

František BANÍK, CEO, Banik a syn
Roman VAVRÍK, CEO, SWAN
Martin Cígler, CEO, Seyfor Slovensko

11:50 – 13:05 Obedová prestávka

13:05 – 14:05

PANEL 3

Koniec vzdelávania vo firmách: zastaraný koncept alebo stále aktuálny?

Je vzdelávanie vo firmách len minulosťou, ktorá nám už nepomôže v dnešnej rýchlo meniacej sa globálnej ekonomike? Alebo je to stále neoddeliteľná súčasť rozvoja zamestnancov? Táto diskusia sa pohráva s kontroverznou myšlienkou, že vzdelávanie v tradičnom zmysle už možno nemá miesto v modernom pracovnom svete. Naši hostia budú diskutovať o tom, či je možné, že vzdelávanie vo firemnom prostredí je len plytvaním času a zdrojov alebo či je stále nevyhnutnou súčasťou investícií do ľudského kapitálu. Budú hovoriť o rôznych prístupoch k vzdelávaniu a jeho budúcnosti, zameriame sa na otázky, či a ako môžeme prispôsobiť vzdelávanie potrebám moderného pracovného trhu? Aké sú najnovšie trendy v oblasti vzdelávania a aký vplyv majú na budúcnosť pracovného trhu? Ako môžeme efektívne zhodnotiť a merateľne vyhodnotiť efektívnosť investícií do vzdelávania? Táto diskusia pozýva účastníkov k otvorenému a kritickému uvažovaniu o budúcnosti vzdelávania vo firmách a k zváženiu alternatívnych prístupov k rozvoju zamestnancov v 21. storočí.

Spíkri:

Diana LOKERE, Chief People & Culture Officer, Kempelen Institute of Intelligent Technologies
Zuzana VINKLEROVÁ, Prokuristka, Vedúca rezortu Spolupracovník, Regionálna vedúca, dm drogerie markt
Jaroslav GRYGAR, Konateľ a Senior Manažér HR & EMEA WEEC, BEKO Europe

14:05 – 14:25 Coffee break

14:25 – 15:25

PANEL 4

Starostlivosť, Srdce, Peniaze a Úspech: emocionálna, či finančná hodnota strategického Wellbeingu vo firmách

V dnešnej rýchlo meniacej sa dobe a spoločnosti je dôležité sa zastaviť a položiť otázku: Prečo je starostlivosť o blaho zamestnancov tak kľúčová? Prečo je téma wellbeingu rovnako dôležitá ako téma obchodného plánu? Táto diskusia sa snaží objaviť hĺbku a význam, ktorú má strategický wellbeing vo firmách, a prečo je táto starostlivosť o duševné a fyzické zdravie zamestnancov kľúčová pre dlhodobý úspech organizácií. Skúsime si zodpovedať otázky aký je vplyv emocionálneho wellbeingu na výkon a produktivitu zamestnancov? Aká je úloha vedenia pri podpore wellbeingu a tvorbe kultúry starostlivosti, aké sú dnes vo firmách iniciatívy a programy podporujúce duševné zdravie zamestnancov a prečo vyzývame a otvárame dôležitosť diskusie o implementácii strategického wellbeingu vo firmách?

Spíkri:

Michal BODOCKÝ, General Manager, BDM & Operations, DSV Solutions Slovakia
Jozef  SZABO, Generálny riaditeľ, TOI TOI & DIXI
Michal Bača, Psychológ, kouč a konzultant

15:25 – 15:40

UKONČENIE KONFERENCIE

moderátorka konferencie:

Ľudmila GUERIN, Prezidentka HRcomm; Group Sales & HR Director, ZľavaDňa, Foxoboxo

Hlavní partneri:

Partneri:

Top

Prihlásiť sa.


Zaregistrovať sa.
Forgot Password?

Zaregistrovať sa.


Username
Want to Login?

Zabudnuté heslo?